Pse na ka krijuar Allahu i Madhëruar?

0
721
  1. Pse na ka krijuar Allahu i Madhëruar?

Allahu i Madhëruar na krijoi për ta adhuruar vetëm Atë dhe të mos adhurojmë asgjë tjetër së bashku me Të. Allahu i Lartësuar thotë:

“Nuk i kam krijuar xhindët dhe njerëzit përveç se për të më adhuruar Mua të vetëm.” Surja Dharijat, ajeti 56.

Profeti sal-lAlahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “E drejta e Allahut ndaj robërve të Tij është që ta adhurojnë vetëm Atë dhe mos të adhurojnë tjetër bashkë me Të.” Transmeton Bukhariu dhe Muslimi.

Besimi i cdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno

Perktheu Anis Agovi