Plagët e shpirtit

0
1312

Është thënë për librat e Ibn Kajjim el Xheuzijeh: Ato janë melhem për plagët e shpirtit dhe kundërhelm për zemrat e sëmura. [Sherh Thulathijat el Musned 1/39].

Njëri nga imamllarët e Haremit të Qabes, Shejh Ebu Semah, që ka ndërruar jetë shekullin e kaluar, në parathnien e librit “Sëmundja dhe Ilaçi” me autor Ibn Kajjim el Xheuzijen, shkruan: Ky është libri i parë me të cilin Zoti më udhëzoi pasi që isha në humbje!