Plagët e shpirtit

Është thënë për librat e Ibn Kajjim el Xheuzijeh: Ato janë melhem për plagët e shpirtit dhe kundërhelm për zemrat e sëmura. [Sherh Thulathijat el Musned 1/39].

Njëri nga imamllarët e Haremit të Qabes, Shejh Ebu Semah, që ka ndërruar jetë shekullin e kaluar, në parathnien e librit “Sëmundja dhe Ilaçi” me autor Ibn Kajjim el Xheuzijen, shkruan: Ky është libri i parë me të cilin Zoti më udhëzoi pasi që isha në humbje!

Read Previous

Ai që mbjell mirësi pritet të korrë shpresë,

Read Next

Kërkoini Allahut sigurinë (në besim) dhe shëndetin