Pesho veprat e tua përpara se të vijë Dita e Gjykimit

0
926

Nga thabit ibën Haxhaxh përcillet të ketë thënë, Umeri radijAllahu anhu ka thënë:
“Llogariteni vetën tuaj para se të llogariteni, peshoni vetën tuaj para se të peshoheni, është më e lehtë për juve në llogaritje të nesërmen nëse llogaritni veten dhe e peshoni atë për paraqitjen e madhe (Ditën e Kiametit).

Atë Ditë do të mbeteni zbuluar dhe asnjë fshehtësi e juaja nuk do të mbetet pa u shfaqur”.

(Ez-Zuhd Li Imam Ahmed)