Pesë cilësi ekzistojnë tek fëmijët

Sujuti (Allahu e mëshiroftë) ka thënë:

Pesë cilësi ekzistojnë tek fëmijët, që po të gjendeshin tek të rriturit karshi Zotit, do të bëheshin prej të dashurve të Tij:
1- Nuk merakosen për rrizkun
2- Nuk i ankohen Zotit kur sëmuren
3- Ushqimin e hanë bashkë në grup
4- Kur kanë frikë, sytë u mbushen me lot
5- Kur zihen, menjëherë nxitojnë për tu pajtuar.

“Husnu el Muhadarah 1/174”

Read Previous

Prej shenjave qe tregojne lumturine dhe shpetimin e njeriut jane

Read Next

Teuhidi rububije (Njësimi i Allahut në veprat e posaçme të Tij).