Përfitimet e ruajtjes së lidhjeve farefisnore:

Përfitimet e ruajtjes së lidhjeve farefisnore:

Shton rrizkun dhe zgjat jetën
Shkak për të hyrë në Xhenet
Të mbron nga përfundimi i keq i jetës
Shkak për pranimin e veprave të mira
Ndër veprat më të dashura tek Allahu
Ndër porositë e Profetit alejhi selam
Shpëtim nga ndëshkimi në këtë botë dhe tjetrën
Shkak për faljen e gjynaheve

You may also like...