O ju që bësuat, mos i ngrini zërat tuaj mbi zërin e Profetit

“ O ju që bësuat, mos i ngrini zërat tuaj mbi zërin e Profetit dhe as mos i flisni atij me zë të lartë në atë mënyrë që i flisni njëri tjetrit, që të mos shkatërrohen veprat tuaja pa e ndierë ju!”
(El huxhurat: 2)

Ka thënë Ibn Kajim:
Nëse ngritja e zërit ndaj Profetit alejhi selam shkakton humbjen e veprave të mira, atëherë si është gjendja për ata që i japin përprësi mendimeve, logjikave, njohurive dhe politikave të tyre ndaj asaj që është përcjellur prej tij alejhi selam?! A nuk është kjo më primare për tu shkatërruar punët e tyre!

“ I’lam el muekinin”: 1/51

Read Previous

Nëse do që të falen gjynahet

Read Next

10 namazet vullnetare