Nxito drejt martesës

0
2694

Këshilloj që njeriu të nxitoj drejt martesës, përderisa ka mundësi për një gjë të tillë, ngaqë në martesë ka dobi të shumta.

Ndërsa, ngurrimi i disa njerëzve për të mos u martuar nga frika se do të përballen me probleme ekonomike, apo shpirtërore, apo shoqërore, e gjithë kjo është vetëm një gjë imagjinare, të cilën e cytë shejtani.

Nëse njeriu i mbështetet Allahut të Madhërishëm dhe është i bindur ndaj Tij në këtë çështje ashtu siç duhet, do ta gjej se përfundimi do të jetë shumë i mirë.

Imam Uthejmini, Allahu e mëshiroftë
(Ez-Zeuaxh, esiletun fi ahkamihi, 1/59)
Suad Shabani