Njerezit me te mire.

Ibn Vehbi, rahimehullah, ka thënë: E Kam dëgjuar Abdullah Ibn Mubarekun duke thënë;
” Kam takuar njerin më adhurues ndaj Allahut, kam takuar njerin më asket (zahid), kam takuar njerin më të ditur dhe njerin më fekih(që e njeh në detaje jurisprudencën Islame).
Njeriu më adhurues ndaj Allahut është Abdulaziz Ibn Ebi Davud, njeriu më asket (zahid) është Fudajl Ibn Ijadi,
njeriu më i ditur është Sufjan eth Theuri dhe njeriu më fekih(që e njeh në detaje jurisprudencën Islame) është Ebu Hanifja.”

Tarih Bagdad: 13/340
Suad Shabani

Read Previous

Kur të të shtohen brengat dhe preokupimet, shpeshto këtë thënien

Read Next

Nje fjale qe do ju largoj nje det me mekate