Një nga mëkatet e mëdha

0
433

Ibën Kajimi Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Nga mëkatet më të mëdha te Allahu është mendimi i keq për Të”.

Sqarim: Kjo në shumicën e rasteve tek besimtarët ndodh kur ata sprovohen me ndonjë fatkeqësi, dhe një nga shprehjet që hasim jo rrallë tek ta është: “Çfarë i bëra Allahut që ma bëri këtë”. Allahu na ruajt nga mashtrimet e shejtanit të mallkuar.