Nga gabimet që janë të përhapura:

Nga gabimet që janë të përhapura:
Mendimi se shpagimi i thyerjes së betimit është agjërimi i tre ditëve. Ky mendim është i gabuar, sepse ai që thyen betimin duhet ta shpaguajë atë me një nga këto tre gjëra:
1. Ushqimi i dhjetë të varfërve
2. Veshmbathja e dhjetë të varfërve.
3. Lirimi i një robi.
Nëse nuk mundet për asnjë nga këto të treja, atëherë duhet të agjërojë tre ditë, pra agjërimi i tre ditëve bëhet vetem nëse nuk ke mundësi për asnjë nga alternativat e mësipërme.

You may also like...