Nga gabimet që janë të përhapura:

0
781

Nga gabimet që janë të përhapura:
Mendimi se shpagimi i thyerjes së betimit është agjërimi i tre ditëve.

Ky mendim është i gabuar, sepse ai që thyen betimin duhet ta shpaguajë atë me një nga këto tre gjëra:

1. Ushqimi i dhjetë të varfërve

2. Veshmbathja e dhjetë të varfërve.

3. Lirimi i një robi.

Nëse nuk mundet për asnjë nga këto të treja, atëherë duhet të agjërojë tre ditë, pra agjërimi i tre ditëve bëhet vetem nëse nuk ke mundësi për asnjë nga alternativat e mësipërme.