Ndalimi nga mendjemadhësia dhe mburrja:

0
1765

Ndalimi nga mendjemadhësia dhe mburrja:

“…dhe mos ec në tokë me mendjemadhësi, se Allahu nuk i do mendjemëdhënjtë e mburracakët!”
Lukman: 18

Pra muslimani nuk duhet të jetë dëmtues, shkatërrues dhe njeri që u shkakton probleme të tjerëve, sepse kjo gjë e zemëron Allahun dhe Ai e ndëshkon mëkatarin. Allahu e do çdo musliman të mirë dhe të dobishëm për të tjerët dhe urren çdo njeri të keq dhe mburracak.