Ndalimi i prishjes së magjisë me magji

Per prishjen ose zgjidhjen e magjise, njerezit perdorin dy menyra:
1-Prishje ose zgjidhje e magjise me magji te njejte dhe kjo konsiderohet prej puneve te shejtanit, sepse magjia eshte pune e tij nderkohe qe prishesi i magjise dhe vete magjistari bejne vepra qe te afrohen tek shejtani dhe si shperblim arrijne ta prishin magjine.

2- Prishje me ane te rukjes (leximit te Kuranit) lutjeve dhe kurave te lejuara. Kjo konsiderohet e lejuar madje e pelqyer.

[I’lam el Muekijn 4/301].

You may also like...