Nёse falёnderon Allahun, Ai tё shton nga mirёsitё e Tij.

Nёse falёnderon Allahun, Ai tё shton nga mirёsitё e Tij.
Nёse buzёqesh, shpёrblehesh.
Nёse sёmuresh dhe duron, tё shlyhen gjynahe.
Nёse sprovohesh dhe duron e shpreson shpёrblimin, pas vёshtirёsisё do tё vijё lehtёsimi.
Nёse bёn mirё, shpёrblehesh me shumёfishin e mirёsisё qё bёre.

Kjo ёshtё mirёsia e Allahut, elhamdulilah!!!

You may also like...