Muhamed Nasirudin el Albani (Allahu e meshirofte) thote:

Muhamed Nasirudin el Albani (Allahu e meshirofte) thote:

“Në kohën tonë nuk është aspak prej urtësise që të bojkotohen njerezit per shkak te devijimeve te tyre, qofshin ato (devijime) ne koncepte dhe besim, apo ne sjellje dhe moral.

Ajo qe kërkohet nga ne eshte te durojme ne shoqerimin me ta dhe jo ti quajme te humbur apo te dale nga feja, sepse keto gjykime (i devijuar dhe mohues) nuk sjellin asnjë dobi. Pra kerkohet qe ti perkujtojme, sic thote Allahu i Lartesuar: “Ti përkujto, sepse perkujtimi u ben dobi besimtareve.”

[Vargu i kasetave: El Huda uen Nur me nr 80 pjesa e dyte].
Fatjon Isufi

Read Previous

Adhurimi është dritë

Read Next

3 keshilla nga shejh Albani