Mrekullitë numërore në Kuran

0
1516

Fjala “jetë”, në Kuran përmendet 145 herë dhe fjala “vdekje” 145 herë.

Fjala “vepra të mira”, në Kuran përmendet 167 herë dhe fjala “vepra të këqija”, përmendet 167 herë.

Fjala “dynja”, në Kuran përmendet 115 herë dhe fjala “Ahiret”, (bota e përtejme përmendet 115 herë.

Fjala “engjëj”, në Kuran përmendet 88 herë dhe fjala “shejtan”, përmendet 88 herë.

Fjala “dashuri”, në Kuran përmendet 83 herë dhe fjala “bindje”, 83 herë.

Fjala “udhëzim”, në Kuran përmendet 77 herë dhe fjala “mëshirë”, përmendet 77 herë.

Fjala “rëndesë”, në Kuran përmendet 102 herë dhe fjala “durim”, përmendet 102 herë.

Fjala “selam” (paqe), në Kuran përmendet 50 herë dhe fjala “të mirat”, përmendet 50 herë.

Fjala “haptazi”, në Kuran përmendet 16 herë dhe fjala “publikisht”, përmendet 16 herë.

Fjala “Iblis”, në Kuran përmendet 11 herë dhe fjala “e kërkimit mbrojtje prej tij”, përmendet 11 herë

Fjala “Xhehenem dhe degëzimet e saj”, në Kuran përmendet 77 herë dhe fjala “Xhenet dhe degëzimet e saj”, përmendet 77 herë.

Fjala I Gjithmëshirshmi në Kuran, përmendet 57 herë dhe fjala Mëshirëbërësi përmendet dyfish, 114 herë

Fjala “shpërblim”, në Kuran, përmendet 117 herë dhe fjala falje përmendet dyfish, 234 herë.

Fjala të këqinj në Kuran përmendet 3 herë dhe fjala “të mire”, përmendet dyfish, 6 herë.

Fjala “dritë dhe degëzimet e saj”, në Kuran përmendet 24 herë dhe fjala “errësirë dhe degëzimet e saj” përmendet 24 herë.

Fjala “vështirësi”, në Kuran përmendet 12 herë dhe fjala “lehtësim” përmendet trefish, 36 herë.

Fjala ‘thuaj”, në Kuran përmendet 332 herë dhe fjala “thanë”, përmendet 332 herë.

Fjala “tokë”, në Kuran përmendet 12 herë dhe fjala “det”, përmendet 32 herë (sa çështë edhe sipërfaqja e detit ne krahasim me token 12 me 32 herë).

Fjala “Allahu do”, në Kuran përmendet 16 herë dhe fjala “Allahu nuk do”, përmendet 16 herë.

Fjala “urdhërojnë”, në Kuran përmendet 7 herë dhe fjala “ndalojnë”, përmendet 7 herë.

Fjala “udhëtoni”, në Kuran përmendet 7 herë dhe fjala “udhëtojnë”, përmendet 7 herë.

Fjala “Ai është i Cili” në Kuran, përmendet 28 herë dhe fjala “dhe Ai është i Cili”, përmendet 28 herë.

Fjala “mua, në Kuran përmendet 12 herë, sa numri i muajve të vitit.

Fjala “ditë”, në Kuran përmendet 365 herë, sa numri i ditëve të një viti.