Mos e humb kohën duke u dhënë pas tri gjërave

0
2177

Mos e humb kohën duke u dhënë pas tri gjërave:

1. Të ankohesh për atë që të ka humbur në të kaluarën, ngase ajo nuk kthehet më kurrë.

2. Ta krahasosh veten tënde me të tjerët, ngase kjo nuk sjell asnjë dobi, dhe

3. Të mundohesh t’i kënaqësh të gjithë njerëzit, ngase kjo është e pamundur.

(khauatir ue rauai’ esh-Shi’r el-hadiė)