Menyra e therjes se Kurbanit

Menyra e therjes se Kurbanit, shkurtimisht:

1. Mprehja mire e thikes, ne baze te hadithit: “ …dh eta mprehni thiken!” Muslimi
2. Shtrirja e bagetise ne anen e djathte, me consensus te plote (ixhma), sic e permend Ibn Haxher dhe En neueuiju
3. Te kthehet me fytyre nga kibla. E percjell Abdurrezaku nga Ibn Umer.
4. Thenia Bismilah dhe Allahu ekber, sic percillet nga Enes bin Malik nga Profeti alejhi selam ne dy Sahihet.
5. Thenia “ O Allah pranoje nga filani dhe filani”, pra permend emrin e tij dhe te gjithe familjaret e tij, si gruaja dhe femijet, qe I bashkangjiten ne kete kurban, sic percillet hadithi nga Aishja tek Muslimi.
6. Thenia “ O Allah, kjo eshte per Ty dhe nga Ty”, sic percjell El bejhakiu nga Ibn Abas.
7. Therja me e mire behet nese prihet ezofagu, fytin dhe dy damaret (venat) e qafes. Kjo menyre eshte me e mire me ixhma te dijetareve, sic e permend Ibn Kudame.

Percillet nga Rafi bin Hadixh se Profeti alejhi selam ka thene: “ Cdo gje (mjet preres) qe rrjedh gjak dhe eshte permendur ne te emri i Allahut (bismilah), ha prej saj.” Buhariu dhe Muslimi

Read Previous

Çduhet të bësh kur nuk ke mundësi të shkosh në Haxh

Read Next

A duhet të emigroj dhe ta le nënën vetëm?