Mbill miresi dhe miresite do te ndjekin ne kete bote dhe boten tjeter.

0
398

Ka thënë dijetari i nderuar, Muhammed Bin Salih El Uthejmin -Allahu e mëshiroftë-:

“I logjikshmi kur lexon Kuranin (Fjalën e Allahut), do të shikoj dhe do të njohi vlerën e vërtete të kësaj bote, e cila nuk është gjë tjetër veçse vendmbjellja e Akhiretit (botës tjetër).

Prandaj, shiko se çfarë ke mbjellë për boten tjeter.
Nëse ke mbjellë mirësi, atëherë përgëzohu me të korra të kënaqshme, e nëse çështja është e kundërta e kësaj, atëherë e ke humbur këtë botë dhe botën tjetër”.

📚 Shpjegimi i Rijadh Es Salihijn 3/358.