Lutja është si arma

0
556

Lutja është si arma

Lutjet dhe fjalët mbrojtëse luajnë rolin e armës dhe arma varet nga përdoruesi i saj. Në rastin e një arme pa të meta, kur stimuli është i fortë dhe pengesa nuk ekziston, goditja ndaj armikut do të jetë fatale, nëse mungon ndonjëri nga tre elementët e përmendur, atëherë edhe efekti i goditjes do të jetë i ngadaltë. Po ashtu, nëse lutja nuk është e mirë, nuk shoqërohet me praninë e gjuhës dhe të zemrës apo në rast se ekziston ndonjë pengesë për plotësimin e saj, atëherë efekti i pritur nuk do të duket.

(Shkëputur nga libri “Sëmundja dhe Ilaçi” i Ibn Kajim el-Xheuzije)