Lutja e pranuar

Jahja ibn Muadh ka thënë: “Atij që Allahu i mundëson të lutet me gjithë shpirt, nuk ia kthen mbrapsht lutjen.”

E ndërsa unë them (Ibn Kajim el Xheuzije): “Nëse njeriu lutet me gjithë shpirt, nevoja e tij është e sinqertë dhe shpresa e fuqishme, janë të rralla rastet kur lutja i kthehet mbrapsht.”

El – Feuaid – Ibn Kajim el Xheuzije

Read Previous

Ky është njeriu që nuk i pranohet lutja

Read Next

Si të mësojmë Islamin 5