Kur u pyet një beduin (nomad): “Si e njohe Zotin?”

0
896

Kur u pyet një beduin (nomad): “Si e njohe Zotin?”

Ai krejt natyrshëm u përgjigj:

“Kur shohim gjurmë, kuptojmë që dikush ka shkuar,
kur shohim një vijë uji, kuptojmë se nga një burim ka buruar.
Po detet plot ujë e dallgë dhe toka me male e pyje,
a nuk dëshmojnë se ka një Krijues të ditur,
që i krijoi ato dhe qiellin me yje?!”

Nefhut tijb” (5/289)