Kujdes nga vetëkënaqësia!!!

0
2020

Kujdes nga vetëkënaqësia!!!

Shejh Ibn Uthejmini -Allahu e mëshiroftë- ka thënë:

“Njeriu nuk duhet të vetëkënaqet me veten e tij, as mos të mahnitet me besimin e tij, por ai vazhdimisht duhet t’i lutet Allahut për qëndrueshmëri, sepse zemrën e ngacmojnë dyshimet dhe epshet dhe për këtë njeriu mund të jetë besimtar i vërtetë, por më pas shejtani hedh në zemrën e tij dyshim dhe verbohet -Allahu na ruajt- dhe kjo e çon në humbje.”

(Tefsiri i sures Es-Safat/ 192)