Koha kur duhet bere dhikri i mengjesit dhe mbremjes:

0
4279

Koha kur duhet bere dhikri i mengjesit dhe mbremjes:

Ibn Kajim el Xheuzije (Allahu e meshirofte) thote: Allahu i Lartesuar ka thene:

“Madhëroje Zotin tënd e falënderoje Atë para lindjes së diellit dhe para perëndimit.” Kaf 39.

Kjo e sqaron ate qe eshte permendur ne hadithe: Kush thote ne mengjes dhe ne mbremje keshtu…apo ashtu…qellimi eshte:

Para lindjes se diellit dhe para perendimit te tij. Pikerisht koha mes sabahut dhe lindjes se diellit dhe ikindise dhe perendimit te diellit.

Ne nje ajet tjeter Allahu i Madheruar thote: “Lartësoje Zotin tënd me falënderim, në mbrëmje dhe mëngjes!” Gafir 55.

Me mengjesin eshte per qellim fillimi i dites ndersa me mbremje fundi i saj dhe se keto dhikre kohen e kane pas namazit te sabahut si dhe pas namazit te ikindise.

[Uabilu es Sajib fq 200, per me teper shih edhe librin el Edhker te imam Neveviut 3/74,75,100].