Kater premtime madheshtore nga Zoti Madherishem

KATËR PREMTIME MADHËSHTORE NGA ZOTI I BOTËVE!

“Nëse jeni falënderues, do t’ua shtojmë (të mirat)”.

“Më përkujtoni (përmendni) Mua, që Unë t’ju kujtoj (me çdo gjë që ju nevojitet)”.

“M’u lutni Mua, se do t’ju përgjigjem”.

“Allahu nuk do t’i ndëshkojë njerëzit, përderisa ata i kërkojnë falje (Atij)”.

Referencat:Sure Ibrahim, ajeti 7 Sure Bekare, ajeti 152 Sure Gafir, ajeti 6 Sure Enfal, ajeti 23

Read Previous

20 shkaqe si te shtosh besimin tend

Read Next

Malet ngrihen pas tërmeteve!Mbi çfarë errësire ke triumfuar në historinë tënde?