Islami ndërtohet mbi dy baza të mëdha

0
727

Te gjitha adhurimet bazohen ne dy ceshtje te rendesishme: ekzistencen e tyre ne fe dhe ne pasim, e jo duke ndjekur epshin dhe duke bere risi (bidate), sepse Islami ndertohet mbi dy baza te medha:

1. Te adhurosh Allahun te vetem, pa i bere shirk

2. Ta adhurosh Allahun me ate menyre qe Ai ligjesoi nepermjet te Derguarit te Tij.

Ibn Tejmije ne ” Mexhmu el fetaua”
Keto dy rregulla jane shume te rendesishem qe te kuptohen nga cdo musliman, sepse rregulli i pare eshte sinqeriteti me Allahun ne cdo adhurim dhe rregulli i dyte eshte pasimi i Sunetit ne kryerjen e cdo adhurimi.
Keto dy rregulla jane edhe dy kushtet kryesore qe te pranohet nje veper ke Allahu e kushti i dyte ne menyre te vecante i mbyll porten cdo bidati ne fe.