Gjurmët e këqija që lënë mëkatet

1-  Të privuarit nga dituria.

2- Të privuarit nga furnizimi (rrisku).

3- Ngurtësimi i zemrës.

4- Ngurtësia zemrës së mëkatarit ndaj njerëzëve dhe sidomos nga njerëzit e mirë.

5- Vështirësimi i punëve.

6- Zemrën e mëkatarit e mbulon errësira.

7- Mëkatet dobësojnë zemrën dhe trupin.

8- Të privuarit nga adhurimi.

9- Mëkatet pakësojnë vitet e jetës dhe fshijnë bereqetin e saj.

“Sëmundja dhe ilaçi” Ibn Kajim El-Xheuzije Allahu e mëshiroftë

You may also like...