Fjalët e Volterit për Islamin

Në “Fjalori Filozofik V. III”, kapitulli “Muslimanët”, Volteri thërret me nervozizëm:
“Ju them përsëri, analfabetë të marrë, vetëm të paditurve mund t’u thuhet se feja islame është sensuale dhe epsharake; për këtë, as që bëhet fjalë, ju kanë mashtruar sikurse edhe për shumë të tjera.

Lehtë është të shpifet, por unë e urrej shpifjen. Pasaktësitë duhet vazhdimisht të përgënjeshtrohen, sepse edhe kur e hedhim poshtë një mashtrim, gjithnjë gjendet dikush që do të risjellë atë. Mund të shkruhen shumë libra voluminozë me intrigat e pavërteta, me të cilat janë sulmuar muslimanët. Çdo gjë që është thënë për muslimanët, deri më sot, duhet hedhur në zjarr.”

©xhamiambret.com

Read Previous

Si vlerësohet besimi i një muslimani mëkatar?

Read Next

Ç’është besimi i plotë? A është e mundur që besimi të shtohet dhe të pakësohet?