Fjalë të vyera për këtë botë nga Hasan El-Besriu

0
411

Hasan El-Besriu -Allahu e mëshiroftë- ka thënë:

“Kjo botë është si helmi: e merr dhe përpiqet t’i afrohet sa më tepër ai që nuk e njeh, sepse nuk e di rrezikun e saj. Betohem për Allahun e Lartësuar se ajo e mbyt atë!

Prandaj, o ti njeri, bëhu në të si ai që i shëron plagët e veta! Nëse duron vetëm pak, do të arrish atë që është e amshueshme!

I mençur është ai që ruhet nga kjo botë dhe nuk mashtrohet nga bukuria e saj…..

I mençur dhe i ditur është ai, i cili i frikësohet asaj dhe i frikësohet Allahut të Lartësuar, është syçelë në atë që duhet të jetë syqelë….si dhe ai që e ka menduar mirë, se patjetër do të ndodhë largimi nga shtëpia e përkohshme në atë të amshueshme.”