Fjalë të mëdha nga Ibrahim ibn Ed’hem

0
1247

Ibrahim ibn Ed’hem (Allahu e mëshiroftë) ka thene:

“Çfarë lidhje kam une me njerëzit?!

– Isha i vetëm në barkun e nënës,

– i vetëm dola në këtë botë,

– i vetëm do të vdes,

– i vetëm do të hyj në varr,

– i vetëm do të pyetem në varr,

– i vetëm do të ringjallem nga varri,

– i vetëm do të merrem në llogari,

– nëse hyj në Xhenet, do të hyj si i vetëm,

– nëse hyj në Zjarr, do të hyj si i vetëm,

pra, në tërë këto, askush s’mund të më sjell dobi. Prandaj, çfarë lidhje kam une me njerëzit?!”

(I’kadh El-Himem, 1/176)