Fjalë të mëdha nga Ibrahim ibn Ed’hem

Ibrahim ibn Ed’hem (Allahu e mëshiroftë) ka thene:
“Çfarë lidhje kam une me njerëzit?!
– Isha i vetëm në barkun e nënës,
– i vetëm dola në këtë botë,
– i vetëm do të vdes,
– i vetëm do të hyj në varr,
– i vetëm do të pyetem në varr,
– i vetëm do të ringjallem nga varri,
– i vetëm do të merrem në llogari,
– nëse hyj në Xhenet, do të hyj si i vetëm,
– nëse hyj në Zjarr, do të hyj si i vetëm,
pra, në tërë këto, askush s’mund të më sjell dobi. Prandaj, çfarë lidhje kam une me njerëzit?!”

(I’kadh El-Himem, 1/176)

You may also like...