Fali gabimet e njerëzve

0
1324

Allahu ka thënë;
” Dhe që u falin (të keqen, gabimet) njerëzve.”
(Al Imran; 134)

Ai që ua fal njerëzve gabimet, ndjen në veten e tij kënaqësi dhe lumturi si dhe i tilli e pastron zemrën në këtë rast nga mllefi dhe hasedi(xhelozia).
I tillë ishte babai jonë, Ibrahimi, alejhi selam, Allahu tha për të;
“Kur Zotit të vet (Ibrahimi) iu bind me zemër të pastër.”
(Safat; 84).

Gjithashtu i dërguari i jonë i fundit, Muhamedi, salallahu alejhi ue selam, nuk kishte në veten e tij mllef, xhelozi, hidhërim për askë, Allahu e ngriti në grada të larta të moralit, tha Allahu;
” Vërtet, ti je në një shkallë të lartë morali!”
(Kalem; 4 ).

Shejh Dr. Nasir el Omer
Suad Shabani