Edukata se si duhet ta edukosh vetveten!

0
472

Edukata me vetveten!

1. Llogaritja e vetvetes.

2. Agjërimi i ditës së hëne dhe të enjte.

3. Falja e namazit të natës.

4. Thënia e dhikrit dhe mëngjesit dhe mbrëmjes.

5. Falja e namazit të duhasë (paraditës, preferohet prej orës 9 të mëngjesit deri ora 11, 2-4-6 ose 8 rekate).

6. Pastrimi i zemrës nga gjërat që i urren Allahu, xhele ue ala!

7. Ngrënia e hallallit.

8. Largimi nga të gjitha rrugët e haramit.

Shkroi; Halid Ibn Mahmud el Xhuheni Kontrolloi; Vehid Ibn Abduselam Bali Suad Shabani