E pyetën një grua të moshuar pse është kaq e bukur?

0
2201

E pyetën një grua të moshuar tek e cila kishin mbetuar akoma gjurmë nga bukuria e rinisë së saj, se me çfarë mënyre e ke ruajtur akoma këtë bukuri e hijeshi?
Ajo tha:
“ Për buzët e mia përdorja sinqeritetin dhe fjalën e vërtetë.
Për zërin tim përdorja namazin.
Për sytë e mi përdorja mëshirën dhe dhembshurinë.
Për duart e mia përdorja bamirësinë.
Për trupin dhe këmbët e mia përdorja istikamen.
Për zemrën time përdorja dashurinë.”