A e di se cilat jane shtyllat e adhurimit?

0
1166

A e di se cilat jane shtyllat e adhurimit?

Tre shtyllat e adhurimit jane:

1. Dashuria

2. Shpresa

3. Frika

Pikerisht me keto treja, Allahu fillon Librin e Tij.

Dashuria:

” Falenderimet jane vetem per Allahun, Zotin e boterave”

Shpresa:

I Gjithmeshirshmi, Meshireploti”

Frika:

” Sunduesi i Dites se Gjykimit” dhe vetem pas ketyre tre shtyllave permendi afhurimin:

” Vetem Ty te adhurojme dhe vetem prej Teje ndihme kerkojme.”

Marre nga shejh Abdurrezak El Beder
Allahu e ruajte