A e di se cilat jane shtyllat e adhurimit?

A e di se cilat jane shtyllat e adhurimit?
Tre shtyllat e adhurimit jane:
1. Dashuria
2. Shpresa
3. Frika
Pikerisht me keto treja, Allahu fillon Librin e Tij.
Dashuria:
” Falenderimet jane vetem per Allahun, Zotin e boterave”
Shpresa:
I Gjithmeshirshmi, Meshireploti”
Frika:
” Sunduesi i Dites se Gjykimit”
dhe vetem pas ketyre tre shtyllave permendi afhurimin:
” Vetem Ty te adhurojme dhe vetem prej Teje ndihme kerkojme.”
Marre nga shejh Abdurrezak El Beder
Allahu e ruajte

You may also like...