Dy joshjet e shejtanit

0
1532

Disa prej të parëve tanë kanë thënë:
“Në çdo urdhër të Allahut drejtuar njerëzve, shejtani i ka dy joshje: ose i josh ata drejt shkujdesjes e shpërfilljes, ose drejt kalimit të kufijve e teprimit.
Dhe nuk i intereson se me cilën prej atyre dyjave triumfon.”

Ibën Kajjimi shkruan:
“Shumica e njerëzve, përveç një pakice të vogël, kanë hyrë në këto dy lugina: luginën e shkujdesjes dha atë të kalimit të kufijve dhe të teprimit.
Shumë pak prej tyre qëndruan të patundur në rrugën në të cilin ishin i Dërguari i Allahut dhe shokët e tij.”

(Igathetul-lehfan, 1/136)