Dy dobitë që do të fitosh nese sillesh i butë

0
838

Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë) thotë:

“Nëse je i butë, do të fitosh dy dobi madhështore:

Së pari: Do fitosh dashurinë e Allahut të Lartmadhëruar, sepse Allahu e do butësinë dhe i do të butët.

Së dyti: Me butësi do arrish atë që nuk mund ta arrish dot me vrazhdësi.

Prandaj, mos u nxito dhe mos u rrëmbe.

Mos u jep pas ndjenjave dhe xhelozisë, duke lënë mënjanë butësinë.

Ji i matur në të gjitha çështjet e tua, edhe në veten tënde.”

(Sherhul-Kafijetush-Shafijeh 3/159)