Dobitë madhështore të leximit të sures El Bekare

Nga dobitë madhështore të leximit të sures El Bekare

Ai që e lexon suren El Bekare vazhdimisht do të shohë gjëra të cuditshme në jetën e tij:

shërim në trupin e tij

shtim të rrizkut të tij

bereqet në jetën e tij

zgjerim të gjoksit

lumturi në zemër

mirësi në jetë

Shejh D. Abdulaziz El Feuzan

Read Previous

Si duhet ta fërkojë gruaja kokën e saj gjatë marrjes së abdesit?

Read Next

Ky është hadith madhështor