Detyrat e muslimanit ndaj muslimanit:

Ndër detyrat e muslimanit ndaj muslimanit:

të mbulojë turpin e tij
të falë gabimin e tij
të mëshirojë dobësinë e tij
të pranojë justifikimin e tij
të kundërshtojë gibetin që i bëhet
ta këshillojë vazhdimisht
të ruajë fshehtësinë e tij
të ruajë nderin e tij
ta pranojë ftesën e tij
ta pranojë dhuratën e tij
ta falenderojë për mirësitë që i ofron
ta ruajë lidhjen me të
ta ndihmojë
ti përmbushë nevojat
të ndërmjetësojë për të
ti thotë Jerhamukallah kur tështin dhe ka thënë më parë Elhamdulilah
ti kthejë gjënë e tij të humbur që e gjen
të mos e armiqësojë
ta ndihmojë ndaj të padrejtëve
ta mbrojë nga rreziku që i kanoset
të mos e nënçmojë
të dojë për të çfarë dëshiron për veten
të urrjejë për të çfarë urren për veten…

You may also like...