Detyrat qe muslimani ka ndaj muslimanit:

0
803

Visitors online – 332:
users – 0
guests – 310
bots – 22
The maximum number of visits was – 2021-11-29:
all visitors – 277708:
users – 27
guests – 275379
bots – 2302

Visitors online – 332:
users – 0
guests – 310
bots – 22
The maximum number of visits was – 2021-11-29:
all visitors – 277708:
users – 27
guests – 275379
bots – 2302

Ndër detyrat e muslimanit ndaj muslimanit:

të mbulojë turpin e tij

të falë gabimin e tij

të mëshirojë dobësinë e tij

të pranojë justifikimin e tij

të kundërshtojë gibetin që i bëhet

ta këshillojë vazhdimisht

të ruajë fshehtësinë e tij

të ruajë nderin e tij

ta pranojë ftesën e tij

ta pranojë dhuratën e tij

ta falenderojë për mirësitë që i ofron

ta ruajë lidhjen me të

ta ndihmojë

ti përmbushë nevojat

të ndërmjetësojë për të

ti thotë Jerhamukallah kur tështin dhe ka thënë më parë Elhamdulilah

ti kthejë gjënë e tij të humbur që e gjen

të mos e armiqësojë

ta ndihmojë ndaj të padrejtëve

ta mbrojë nga rreziku që i kanoset

të mos e nënçmojë

të dojë për të çfarë dëshiron për veten

të urrjejë për të çfarë urren për veten…