Denimi i atij që e di të vërtetën dhe nuk e praktikon

“Permiresimi i njeriut nuk fitohet thjeshte duke e njohur te verteten, pa e dashur ate, pa e deshiruar dhe pa e ndjekur, ashtu sic nuk mund te fitoi lumturine thjeshte duke qene i ditur per Allahun, miratues i cdo gjeje qe Ai meriton, por pa e dashur Allahun, pa e adhuruar dhe pa ju bindur Atij.
Perkundrazi, denimin me te rende ne Diten e Kijametit e ka i dituri te cilit Allahu nuk i jep dobi nga diturija e tij.
Kur njeriu e njeh te verteten, por me pas e urren dhe e armiqeson ate, meriton zemerimin dhe ndeshkimin e Allahut ne nje menyre qe nuk e meriton askush tjeter pervec Tij… .”

Ibn Tejmije ne ” Mexhmu el fetaua”

Read Previous

Si ta njohim të Dërguarin e Allahut (Paqja qoftë mbi të!)

Read Next

Fjalë që nuk kanë çmim!