Cilet jane banoret e xhenetit Firdeus?

Cilet jane banoret e xhenetit Firdeus?

Njihuni me cilesite e tyre:

1, Me të vërtetë, janë të shpëtuar besimtarët,
2. të cilët janë të përulur në namazin e tyre,
3. të cilët shmangen nga fjalët e kota,
4. të cilët japin zeqatin,
5. të cilët e ruajnë nderin e tyre (nga marrëdhëniet e jashtëligjshme),
6. përveçse me gratë e tyre ose me skllavet që kanë në zotërim – dhe, për këtë, nuk janë fajtorë,
7. ndërsa ata që kërkojnë përtej kësaj, pikërisht ata janë shkelës (të kufijve), –
8. të cilët u përmbahen amaneteve dhe detyrimeve të marra
9. dhe të cilët i kryejnë rregullisht faljet.
10. Pikërisht ata do të jenë trashëgimtarët,
11. që do ta trashëgojnë Firdeusin, ku do të qëndrojnë përjetësisht

Surja El Mu’minun

Read Previous

Hadithet qe flasin per shenjat e Dites se Gjykimit

Read Next

Nёse falёnderon Allahun, Ai tё shton nga mirёsitё e Tij.