Cila është rruga apo mënyra e duhur për qetësinë shpirtërore

0
1905

Cila është rruga apo mënyra e duhur për qetësinë shpirtërore

Përgjigjja: Veprat e mira, si: namazi, zekati, agjërimi, haxhi etj. Profeti alejhi selam thonte: “ O Bilal ngrihu (për ezanin) dhe na qetëso me namaz!” dhe thonte: “Kënaqësia më e madhe për mua është në namaz.”
Gjithashtu shpenzimi i pasurisë në vepra të mira, të gjitha këto janë shkak për lumturi . Shpeshtimi i dhikrit të Allahut, leximi i Kuranit, lutjet e shumta dhe dhikri i mëngjesit e mbrëmjes, të gjitha ndikojnë në qetësinë shpirtërore.

Abdulaziz Al Esh Shejh
Allahu e ruajttë!

©xhamiambret.com