Cila është gjëja më e mirë dhe më e dobishme për njeriun?

0
1111

Cila është gjëja më e mirë dhe më e dobishme për njeriun?

Ibn Kajjimi -Allahu e mëshiroftë- thotë: “Gjëja më e mirë dhe më e dobishme për njeriun në mënyrë absolute është bindja ndaj Zotit, në të brëndshmen dhe të jashtmen e tij.

Në anën tjetër, gjëja më e dëmshme është kundërshtimi i Zotit të tij, brenda vetes dhe jashtë saj. Nëse njeriu me përkushtim dhe sinqeritet i përmbahet bindjes dhe adhurimit të Zotit të tij, atëherë çdo gjë e pakëndshme që i ndodh do të jetë e mirë për të, ndërsa nëse heq dorë nga bindja dhe adhurimi i Tij, atëherë çdo gjë e dashur për të do të jetë e keqja e tij.”