Çfarë ndodh me ty kur posedon moral të mirë

0
1681

Imam Gazaliu, Allahu e mëshiroftë, thotë:
“Morali i mirë është cilësi e të zgjedhurve të Allahut (të dërguarve), vepër specifike e të drejtëve (çiltërve), realizim i shenjave bazike të kësaj feje, fryt i të devotshmëve dhe adhuruesve të dalluar (të përkushtuar në ibadet).

Ndërsa, sa i përket moralit të keq, është sëmundje vdekjeprurëse, dënim i pakontestueshëm, paturpësi e shëmtuar, humbje e qartë, ves i keq i cili të largon nga mëshira e Zotit të Gjithësisë, është kabllo lidhëse mes pronarit të moralit të keq dhe shejtanëve, dhe është derë e hapur drejt zjarrit të Allahut të ndezur fortë:
“Është zjarri i Allahut i ndezur fort.
Që depërton deri në loqkë të zemrës.
Ai i mbyll ata dhe ua zë frymën

. Ata janë të lidhur në pranga të njëpasnjëshme.”
(Sure Humeze, ajeti 6 deri tek ajeti 9)

Nga arabishtja : Suad Shabani
©xhamiambret.com