Çfarë e largon djallin nga njeriu!

0
3004

Çfarë e largon djallin nga njeriu!
Ebul-Xheuzaë (Allahu e mëshiroftë!), ka thënë:
Pasha Atë, në dorën e të Cilit është shpirti im, me të vërtetë, djalli ndërhyn në zemrën e njeriut aq shumë, saqë ai, as nuk mund ta përmend Allahun!
● A e shihni se, ka prej njerëzve, të cilët, Allahun e përmendin vetëm nëse betohen për ndonjë gjë!
● Pasha Atë, në dorën e të Cilit është shpirti i Ibnul-Xheuzait, nuk ka dëbim të djallit nga zemra, përveçse me fjalën لا إله إلا الله (Nuk ka zot që meriton të adhurohet përveç Allahut).

Pataj lexoi fjalët e Allahut:
“e, në zemrat e atyre vëmë mbulesa, për të mos e kuptuar atë (Kur’anin), ua shurdhojmë veshët atyre, e kur ta përmendësh në Kur’an Zotin tënd – Atë të vetmin që meriton të adhurohet, ata kthejnë shpindën e tyre, duke ikur (prej dëgjimit të Kur’anit).” (17:46)

? El-Hiljeh 3/80
U. Morina