Ç’është feja Islame?

0
1369

Pyetje: Ç’është feja Islame?

Përgjigje: Islami është dorëzimi ndaj Allahut, duke besuar se Ai është një dhe duke e adhuruar Atë të vetëm, nënshtrimi ndaj Tij me bindje dhe largimi nga idhujtaria dhe idhujtarët.

 

Pyetje: Sa rangje ka feja Islame?

Përgjigje: Feja Islame ka tri rangje: a) Islami (dorëzim dhe nënshtrim ndaj Allahut), b) Imani (besimi me zemër) dhe c) Ihsani (përsosja e adhurimit ndaj Allahut). Secili rang ka shtyllat e veta.