Bilanci qe duhet te bejn muslimanet ne fund te vitit

0
830

Në fund të vitit tregtarët e kësaj bote bëjnë bilancet e vitit. Shikojnë sa kanë fituar e sa kanë humbur. Rregullojnë hyrje-daljet që tu dalin hesapet në rregull me shtetin dhe detyrimet që kanë ndaj tij.

Të njëjtën gjë duhet të bëjnë edhe tregtarët e akhiretit, bilancin vjetor. Sa kanë fituar në botën tjetër e sa kanë humbur.

Sa herë e kam lexuar Kuranin këtë vit që iku?

Si kam qenë me namazet me xhemat?

A e kam shtuar diturinë për fenë e time apo jo?

A i kam mbajtur lidhjet me të afërmit? Po me prindërit si jam sjellë? Po me gruan time? Po me fëmijët? A i kam edukuar siç duhet? A i kam shtuar shoqërisë islame individë pozitivë apo problematikë?

A e kam shtuar diturinë rreth Zotit tim? Rreth Profetit tim? Si isha këtë Ramazan? Si duhet të jem te tjetri që po afron?

Këto dhe shumë pyetje të tjera duhet ta brejnë zemrën tonë, e nëse përgjigjet janë jo fort të kënaqshme, atëherë të nxitojmë të përmirësojmë atë që iku e s’kthehet më, me istigfar, me keqardhje, pishmanllëk, pendim të siqertë dhe t’i lutemi Allahut të na japë sukses në pjesën që na ka mbetur prej jetës.

Përveç të tjerave fundi i vitit na kujton edhe fundin tonë. Viti përfundoi dhe i morri me vete të gjitha ato që ndodhën gjatë tij. Të gjitha kënaqësitë, ato që u arritën me hallall apo me haram. Të vetmet që kanë mbetur janë punët tona, të mira dhe të këqija, të cilat engjëjt i kanë regjistruar me përpikmëri, ruajtur dhe arshivuar. Dhe ne shumicën prej tyre nuk i mbajmë mend, nuk i rikujtojmë dot detajet. Por ato janë ruajtur!

Kështu ikin vitet njëri pas tjetrit dhe me to edhe jeta jonë. Disa nuk e arritën fundin e këtij viti. Ishin me ne në fillim të tij por s’e arritën dot fundin. Ne që e arritëm nuk ishim më të zotë se ata, por mëshira e Allahut na dha edhe disa ditë më shumë, disa shanse më shumë për tu përmirësuar dhe për të shtuar veprat tona të mira.
Allahut i kërkohet ndihmë dhe sukses për çdo mirësi.

Emin Bilali