…atij që Allahu nuk i jep dritë, nuk ka për të pasur dritë.

0
558

Ka thënë shejh El-Uthejmini – Allahu e mëshiroftë:
“ Por…atij që Allahu nuk i jep dritë, nuk ka për të pasur dritë.
Kujt ia verboi Allahu vështrimin është si i verbri që nuk sheh, edhe nëse ndalon përpara diellit nuk e sheh dot atë, e njëjta gjendje është edhe për atë që ia verboi Allahu vështrimin, nëse do të qëndrojë përpara dritës së të vërtetës, ai nuk e sheh atë. Allahu na ruajt!
Prandaj gjithmonë duhet ta lusim Allahun për përqëndrim dhe përforcim në fe, të mos na i devijoi zemrat tona pas udhëzimit të tyre, sepse shejtani hyn tek njeriu në mënyra nga më të ndryshmet, duke shkaktuar tek ai dyshime në besim, fe, në Kuranin dhe Sunetin e Profetit alejhi selam.”

“Sherh El- akidetu el-uasitije”