Adhuroje Zotin tënd derisa të të vij vdekja

0
833

Adhuroje Zotin tënd derisa të të vij vdekja

Adhurmi ndaj Allahut nuk është i specifikuar në ndonjë muaj të veçantë dhe as në ndonjë kohë të përcaktuar.

Por, Allahu Madhëruar adhurohet në çdo kohë dhe moment. Siç thotë i Madhëruari: “Adhuroje Zotin tënd derisa të të vij vdekja.”

Disa nga te paret tane -në lidhje me njerëzit që janë aktiv në adhurim gjatë muajit të Ramazanit e në muajt e tjerë largohen nga adhurimi- kanë thënë: “Sa njerëz të këqinjë janë ata, të cilët nuk e njohin (adhurojnë) Allahun vetëm se në Ramazan.”

Shejh Abdurrazak el-Bedr (Allahu e ruajttë!)
Shkëputur nga hutbja e fitër Bajramit e vitit 1424 hixhri
Unejs Sheme