A lejohet qe ta lexoj Kurani pa abdes?

Pyetje: A lejohet leximi i Kuranit nga personi qe nuk eshte me abdes?

Pergjigje: Lejohet leximi i Kuranit nga ai qe nuk ka abdes, sepse eshte transmetuar nga Aishja se “Profeti, salallahu alejhi ue selem, e permendte Allahun ne çdo gjendje”. (Transmeton Buhariu, nr.7, dhe Muslimi, nr.373)

Imam Maliku ka transmetuar ne el-Mueta nga Ejub es-Sihtijanij, nga Muhamed bin Sirini se Umer bin Hatabi ishte ne nje grup njerezish duke lexuar Kuran. Ai shkoi te kryente nevojat fiziologjike dhe, me pas, u kthye duke lexuar Kuran. Njeri nga te pranishmit i tha:”O prijesi i besimtareve, a po lexon Kuran duke mos qene me abdes?” Umeri i tha:”Kush ta ka mesuar kete? Mos ndoshta Musejlemeh kedhabi?!” (Transmeton Maliku ne Mueta 1/200, nr.2).

Kurse, ne lidhje me xhunubin, jane transmetuar hadithe te dobëta, qe ia ndalojne leximin e Kuranit, por keto hadithe nuk arrijne te jene te vlefshme per te rene ndesh me hadithin e lartpermendur te Aishes.

Ibn Abasi nuk e shikonte problem qe xhunubi te lexonte nje ajet apo dy.”

 

(Fetaua Muhamed Halil Herras, fq.124)

Read Previous

Për një Ramazan te lehtë dhe të pranuar!

Read Next

Si duhet te mbrohesh nga magjia ?