A je ti prej zullumqarëve!?

Allahu, xhele ue ala, ka thënë;

” E ti kurrsesi mos e mendo All-llahun si të pakujdesshëm ndaj asaj që veprojnë zullumqarët.”
(Ibrahim; 42).

A jemi ndalur për ta medituar këtë ajet, që të shohim se a i kemi bërë ndokujt zullum!?
Qoftë, grave tona, fëmijeve tanë apo ndokujt tjetër që është nën udhëheqjen dhe nën përkujdesin tonë.
Apo vallë, ne vetëm mendojnë se ky ajet Kur’anorë është enkas vetëm për udhëheqësit dhe prijësit(kryetarët).

Le të meditojmë pra këtë ajet kur’anorë, në mënyrë që mos të bëhemi pjesë e këtij kërcënimi dhe mos të kemi dënim të dhëmbshëm dhe të keq(në dunja dhe në ahiret).

Dr. Nasir el Umer
Suad Shabani

You may also like...