A je ti nga njerëzit e devotshëm?

0
1280

Një njeri pyeti një dijetar: “A jam unë nga njerëzit e devotshëm?”
Dijetari i tha: “ Nëse lutesh për prindërit e tu, atëherë ti je prej tyre, sepse Profeti alejhi selam thotë: ‘…fëmija i mirë që lutet për të.” dhe nëse harron prindërit e tu në lutje, atëherë je i devotshëm vetëm në varësi të harresës së tyre. Veprojeni ajetin kuranor: ‘ Zoti im më fal mua dhe prindërit e mi!’, sepse në këtë mënyrë përmbledh njëkohësisht dy adhurime: bamirësia me prindërit dhe kërkimi i faljes Allahut.”